Vink Adviesgroep     Onze medewerkers voor ons kantoor
logo Vink Adviesgroep
 Hypotheek-test | Hypotheekvormen | Rentevormen | FAQ | Begrippen| Dienstenwijzer
SEH
Rentevormen
Uw maandlasten worden voor het grootste deel bepaald door de rentestand en de rentevaste periode die u kiest. Welke rentevasteperiode u kiest hangt onder andere af van uw behoefte aan zekerheid en visie op de toekomst. Wilt u voor langere tijd zekerheid over de hoogte van uw maandlast, dan voelt u waarschijnlijk het meest voor een lange rentevasteperiode. Hierdoor bent u beschermd tegen renteverhogingen tijdens de door u gekozen rentevasteperiode
Variabele rente
De variabele rente wordt per maand vastgesteld op basis van de actuele rentestand op de geldmarkt. Variabele rente is een logische keuze als uw inkomen schommelingen in de maandlasten kan opvangen of als u een gunstige rente-ontwikkeling verwacht.
Voorziet u een te forse rentestijging, dan kunt u altijd alsnog zonder kosten overstappen op een door u (al dan niet)vooraf gekozen rentevastheidsperiode.
Vaste rente
De hypotheekrente is historisch laag. Laat u zich verleiden door tijdelijk voordeel op uw hypotheek of kiest u voor de (middellange) zekerheid van lage lasten voor 5, 10, 20 jaar of langer?

Afhankelijk van de geldverstrekker heeft u bij de vaste rente keuze uit ondermeer de volgende rentevastheidsperioden: 1, 3, 5, 6, 7, 10, 15, 20 of zelfs 30 jaar.
U krijgt tijdig bericht wanneer uw rentevastheidsperiode afloopt. Na afloop van die periode kunt u weer een nieuwe periode afspreken.
Indien u zowel lage rente als risicospreiding wenst, maak dan gebruik van de Rente Combinatie.
Hoe werkt een Rente Combinatie?
Kiest u voor een Rente Combinatie, dan wordt uw totale hypotheekbedrag gesplitst in bijvoorbeeld drie leningdelen :
Eén deel staat één jaar vast. Daarmee profiteert u van de lage rente. De andere twee delen krijgen een langere looptijd. Maar ze lopen niet gelijktijdig af, zodat u het risico beperkt dat uw maandlasten ineens fors stijgen.
Welke Rente Combinatie past bij u?
Uiteraard kunnen persoonlijke situaties verschillen. Uit onderzoek blijkt echter dat er - als het om rente gaat - grofweg drie groepen mensen zijn. Kijk in welke van onderstaande omschrijvingen u zich herkent, dan weet u welk Rente Combinatie het beste bij u past.
Rente Combinatie Kort:
U kiest voor een combinatie van kortere looptijden. U vindt het geen bezwaar om geconfronteerd te worden met wisselende jaarlasten. Een eventuele stijging kunt u makkelijk opvangen.
Rente Combinatie Midden:
U kiest voor een combinatie met middellange looptijden. Een plotselinge forse stijging van uw maandlasten wilt u voorkomen. Maar, u wilt zich ook niet vastleggen voor een langere periode.
Rente Combinatie Lang:
U hebt liever een combinatie van langere looptijden. U voelt zich prettiger als u voor langere tijd (15 jaar of meer) weet waar u aan toe bent. Voor deze zekerheid hebt u iets hogere maandlasten over.
NHG
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het is de naam van de garantie die u kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. Hiermee staat het Waarborgfonds garant voor de terugbetaling van uw hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker.
Wat betekent dit precies voor u?
Als u een hypotheek afsluit maakt u samen met de geldverstrekker afspraken over de betaling van uw hypotheeklasten. Er kunnen zich echter situaties in uw leven voordoen waardoor het aflossen van de hypotheek niet meer mogelijk is. Het kan zijn dat u in zo'n geval uw woning moet verkopen en dat de opbrengst van uw woning lager is dan het bedrag dat u nog moet terugbetalen. Er ontstaat dan een restantschuld. Het Waarborgfonds betaalt deze restantschuld aan de geldverstrekker.

Wanneer u geen schuld heeft aan de gedwongen verkoop, bijvoorbeeld als uw inkomen daalt door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid of als een van beide inkomens wegvalt door bijvoorbeeld (echt)scheiding, kan het Waarborgfonds u dit bedrag kwijtschelden en hoeft u dit bedrag dus niet meer terug te betalen. Voorwaarde hiervoor is dat u heeft meegeholpen de restantschuld zoveel mogelijk te beperken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat als u betalingsachterstanden heeft, u contact opneemt met de bank om te bekijken hoe u deze achterstand kunt inlopen.
Met de NHG betaalt u een lagere hypotheekrente. De rentekorting betekent elk jaar opnieuw honderden euro's voordeel. Bij het afsluiten van NHG betaalt u eenmalig 0,28% over uw hypotheekbedrag. Door het rentevoordeel en de fiscale aftrekbaarheid heeft u deze kosten gemiddeld in een jaar terugverdiend.
 ASSURANTIËN
 HYPOTHEKEN 
 OVER ONS 
 CONTACT 
 Vink Adviesgroep
 Rederijkersplein 4
 2203 GB Noordwijk
 telefoon 071 3613810
 fax 071 3649439