Vink Adviesgroep     Onze medewerkers voor ons kantoor
  Risicoverzekering | Online tools | Begrippen |
Online afsluiten | Overlijdensrisicoverzekering
De overlijdensrisicoverzekering dient om aan de financiële verplichtingen zoals aflossing van de hypotheek , consumptieve leningen en overige financiële verplichtingen, te blijven voldoen ook na overlijden van een van de partners. U kunt de verzekering op één of twee levens afsluiten. Het kapitaal wordt volledig uitgekeerd zodra één van beiden overlijdt. Een verzekering op twee levens is vaak goedkoper dan twee losse verzekeringen.
De hoogte van het verzekerd bedrag wordt bepaald door een inschatting te maken hoeveel extra inkomen u nodig heeft na het overlijden van uw partner. U maakt de schatting van uw vaste lasten, variabele lasten en reserveringen alsmede de extra kosten ten gevolge van het overlijden van uw partner. U berekent het totaal aan kosten en onderzoekt of en in welke mate deze kosten worden gedekt door inkomsten.

Premies vergelijken en afsluiten overlijdensrisicoverzekering

Indien u een overlijdensrisico wilt afsluiten of wilt weten hoe hoog de premie zal zijn, kunt u via onze website een overlijdensrisicoverzekeringen vergelijken en afsluiten.
Ook bij Reaal kunt u rechtstreeks een overlijdensrisicoverzekering afsluiten.
 ASSURANTIËN
 HYPOTHEKEN 
 OVER ONS 
 CONTACT 
 Vink Adviesgroep
 Rederijkersplein 4
 2203 GB Noordwijk
 telefoon 071 3613810
 fax 071 3649439
De vuurtoren van Noordwijk