Vink Adviesgroep     Verzekeringspolis De vuurtoren van Noordwijk Onze medewerkers voor ons kantoor De bollenstreek is ons voornaamste werkgebied
logo Vink Adviesgroep
 Onze relaties | Diensten-wijzer |  Diensverleningsdocumenten |  Links |  Formulieren | Begrippen
logo SCVM

Dienstenwijzer Vink Adviesgroep B.V., Vink Adviesgroep - AssurantiŽn & Hypotheken

Ons kantoor is gespecialiseerd in financiŽle diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs bij ons kantoor: Vink Adviesgroep B.V., Vink Adviesgroep - AssurantiŽn & Hypotheken. Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

Wie zijn wij?

Naam en adresgegevens

Vink Adviesgroep B.V. h.o.d.n. Vink Adviesgroep B.V., Vink Adviesgroep - AssurantiŽn & Hypotheken
Rederijkersplein 4
2203 GB NOORDWIJK
Postbus 291
2200 AG NOORDWIJK

Bereikbaarheid

U kunt ons op veel manieren bereiken:
Telefoon:††071-3613810
Fax: 071-3649439
E-mail: info@vinkadviesgroep.nl
Internet: http://www.vinkadviesgroep.nl

Wij bezoeken u graag op uw bedrijf. Daarvoor maken we dan een afspraak wanneer het u schikt. U bent ook van harte welkom op ons kantoor. Op werkdagen zijn de openingstijden van 9:00 uur tot 17:30 uur uur. Eventueel kunt u met ons ook een afspraak buiten kantoortijden maken.

Internet

Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar http://www.vinkadviesgroep.nl

Lidmaatschappen en registraties

Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:
  • AFM
  • SKV
  • Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs

Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM)

De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiŽle adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12011503. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl.

Stichting Klachteninstituut Verzekeringen (SKV)

Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Verzekeringen, een onafhankelijke stichting die uw klacht kan beoordelen. Ons aansluitnummer bij de SKV is 18000745.

Kamer van Koophandel

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 28021357.

Onze dienstverlening

Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren en bemiddelen in financiŽle producten en diensten van diverse aanbieders, voor onze particuliere en zakelijke relaties. Hierna leest u op welke gebieden wij u van dienst kunnen en mogen zijn.

Schadeverzekeringen

Vrijwel iedere onderneming heeft ťťn of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering van het bedrijfspand of de inventaris. Wellicht hebt u behoefte aan schadeverzekeringen die uw bedrijf beschermen tegen financiŽle schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid. Ook kunnen we u begeleiden bij verzekeringen ten behoeve van u en uw personeel. Denkt u bijvoorbeeld aan zorg-, arbeidsongeschiktheids- en ongevallenverzekeringen. Wij hebben de bevoegdheid om zowel te adviseren als te bemiddelen op het gebied van schadeverzekeringen.

Levensverzekeringen

Als directeur wilt u graag uw pensioenvoorzieningen goed geregeld hebben. Een levensverzekering kan in deze situatie uitkomst bieden. Deze zijn er in veel vormen. Ook begeleiden wij graag de pensioenvoorziening voor uw werknemers. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren op het gebied van levensverzekeringen. Ook mogen wij het contact tussen u en de levensverzekeraar verzorgen. †

Hypothecair krediet

Indien u een bedrijfspand koopt zult u hiervoor waarschijnlijk een hypotheek afsluiten. Bij zo'n beslissing moet u als ondernemer op veel zaken letten. Niet alleen op de hoogte van de rente maar ook op de periode waarvoor u de rente vastzet en wat de mogelijkheden zijn om de lening vervroegd af te lossen. Wij mogen u op het gebied van hypotheken van advies dienen. Ook mogen wij namens u de onderhandelingen voeren met financiŽle instellingen om te komen tot een voor u passende offerte.

Betalen en sparen

Wellicht biedt u uw werknemers de mogelijkheid om deel te nemen aan een bedrijfsspaarregeling, of een levensloopregeling. Ook op dit terrein mogen wij onze relaties met raad en daad bijstaan. Zowel in de fase van advisering als bij de bemiddeling tussen u en de financiŽle instelling.

Effecten en beleggen

Wij hebben de bevoegdheid om u in contact te brengen met financiŽle instellingen die gespecialiseerd zijn in beleggingen.

Hoe komen wij tot een advies?

Adviesvrij

Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiŽle producten bij ťťn of meer financiŽle instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Ondernemersvrijheid

Geen enkele financiŽle instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.

Keuze van aanbieders

De markt kent veel aanbieders van financiŽle producten en diensten. Vaak hebben deze aanbieders tientallen verschillende financiŽle producten. Wij maken een selectie van de maatschappijen waar we zaken mee doen. Deze selectie maken wij op basis van een groot aantal factoren. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring hoe de instelling zich opstelt als een beroep wordt gedaan op een uitkering. Op uw verzoek geven we u een overzicht van de maatschappijen waarmee wij zaken doen.

Als wij u adviseren over een bepaalde financiŽle dienst, dan onderzoeken wij eerst of een product van ťťn van de door ons geselecteerde aanbieders voldoet aan uw wensen.

Zijn wij van oordeel, bijvoorbeeld omdat u zeer specifieke wensen hebt, dat binnen deze selectie geen geschikte aanbieder aanwezig is, dan kunnen wij breder op de markt van financiŽle producten gaan zoeken. In dit geval melden wij u dit vooraf. †

Hoe zit het met onze kosten?

De kosten van onze dienstverlening worden op verschillende wijzen vergoed.

Ons kantoor heeft ervoor gekozen onze kosten onderdeel te laten zijn van de prijs van het product. Bij verzekeringen is dat de premie, bij hypotheken de afsluitprovisie.

De premie of de afsluitprovisie betaalt u rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij of de geldverstrekker. Vervolgens draagt deze een deel hiervan aan ons af ter dekking van onze bedrijfskosten.

Als u de premie of de afsluitprovisie hebt betaald, dan hebt u ook betaald voor onze dienstverlening. Tenzij u vooraf andere afspraken met ons hebt gemaakt.

Vraagt u ons diensten waarbij deze wijze van honorering niet mogelijk is, dan zullen wij altijd vooraf met u een andere afspraak maken over onze honorering. U weet dus altijd vooraf op welke wijze wij worden gehonoreerd.

Wij vragen ook iets van u

Om uw belangen op het gebied van financiŽle diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u.

Juiste en volledige informatieverstrekking

Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in de samenstelling van uw personeelsbestand, of u recentelijk grote investeringen hebt gedaan in het pand of in machines. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven.

Totaalbeeld

De financiŽle portefeuille van uw onderneming is pas compleet als alle onderdelen bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiŽle producten voor uw bedrijf elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben.

Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent zouden maken op een bepaald risico omdat wij konden denken dat u dit elders al geregeld had. Daarom vragen wij u mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld van uw financiŽle dienstenpakket.

Wijzigingen doorgeven

Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen binnen uw bedrijf, die van invloed kunnen zijn op het pakket van financiŽle diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, nieuwe producten die u vervaardigt of uitbreiding van het wagenpark.

Informatie doornemen

Indien wij voor u een bepaalde financiŽle dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms gaat het om informatie die wij u wettelijk verplicht zijn te zenden.

Maar ook kunnen wij u informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriŽnteren op bestaande of nieuwe financiŽle producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zonodig te raadplegen.

In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook.

Als u een klacht hebt

Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiŽle diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht hebt.

Eerst de klacht kenbaar maken aan ons

Indien u een klacht hebt, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen.

Daarna eventueel naar het klachteninstituut

Indien wij er samen niet uitkomen kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Verzekeringen, een onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal beoordelen.

U kunt zich hiervoor wenden tot:

Klachteninstituut Verzekeringen
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon:††070 - 333 89 99
Fax: 070 - 333 89 00


Aan de behandeling van uw klacht zijn voor u geen kosten verbonden.

Wij doen meer voor u

Wij behartigen de belangen van onze klanten op het brede terrein van financiŽle diensten. Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in deze dienstenwijzer kunnen aangeven. Hebt u vragen, aarzelt u dan niet ons om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u graag van dienst.
 ASSURANTIňN
 HYPOTHEKEN 
 OVER ONS 
 CONTACT 
 Vink Adviesgroep
 Rederijkersplein 4
 2203 GB Noordwijk
 telefoon 071 3613810
 fax 071 3649439
De vuurtoren van Noordwijk