Vink Adviesgroep     Onze medewerkers voor ons kantoor
 Online verzekeren | Online tools | Begrippen |
Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs
A
Aankoopbegeleiding
B
Bieding, onderhandeling, optie
C
Courtage
D
De koopovereenkomst
E
Erfdienstbaarheid
K
Kosten koper
N
Notaris
S
Schone grond verklaring
T
Taxatie
V
VBO lidmaatschap
Verborgen gebreken
Verkocht is verkocht
W
Wanneer verkopen?

Schone grond verklaring

In deze tijd waarin het milieu een steeds belangrijkere rol speelt en waarin steeds meer bekend wordt over de invloed van gevaarlijke stoffen op de gezondheid, is ook de schone grond verklaring van belang. Hierin verklaart de verkoper van onroerend goed dat de bodem niet is vervuild, althans niet voorzover bekend en ter vaststelling daarvan onderzoek heeft laten verrichten. Wanneer de bodem is vervuild dan zal in bepaalde gevallen sanering plaats moeten vinden. Vooral in het geval van bestaande bouw kan dit nogal wat kosten en overlast met zich meebrengen. Tussen verkoper en koper kunnen afspraken worden gemaakt over wie deze kosten voor zijn rekening neemt.
 ASSURANTI╦N
 HYPOTHEKEN 
 MAKELAARDIJ 
 OVER ONS 
 CONTACT 
 Vink Adviesgroep
 Rederijkersplein 4
 2203 GB Noordwijk
 telefoon 071 3613810
 fax 071 3649439
De vuurtoren van Noordwijk