Vink Adviesgroep     Onze medewerkers voor ons kantoor
 Online verzekeren | Online tools | Begrippen |
Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs
A
Aankoopbegeleiding
B
Bieding, onderhandeling, optie
C
Courtage
D
De koopovereenkomst
E
Erfdienstbaarheid
K
Kosten koper
N
Notaris
S
Schone grond verklaring
T
Taxatie
V
VBO lidmaatschap
Verborgen gebreken
Verkocht is verkocht
W
Wanneer verkopen?

Bieding, onderhandeling, optie

Bieden
Wanneer u ge´nteresseerd bent in een woning die te koop staat volgt over het algemeen een traject van bieden en onderhandelen. U kunt naar eigen inzicht, of bijgestaan door een aankopend makelaar, een bod doen op de woning. Uiteraard dient dit bod enigszins gerelateerd te zijn aan de vraagprijs om door de verkoper serieus te worden genomen.

Onderhandelen
Nadat u dit bod heeft gedaan is het mogelijk dat de verkoper wenst te onderhandelen. Hij zal een tegenbod doen waarop u weer kunt reageren. Op die manier zult u, mits de insteek goed was, tot elkaar kunnen komen.

Optierecht
Na de onderhandeling kan de verkoper u een optie gunnen. Dit houdt in dat u het eerste recht van koop, voor de reeds onderhandelde prijs, krijgt van de verkoper. Aan het optierecht is altijd een termijn verbonden. Gedurende deze termijn mag het object niet aan iemand anders worden verkocht. Tijdens de optieperiode kunt u overwegen of u tot aankoop over wilt gaan en bijvoorbeeld nagaan of u een financiering kunt krijgen voor het object.

Koopovereenkomst
Wanneer u binnen de optieperiode besluit over te gaan tot aankoop van het object, dan is de koop een feit! De verkopend makelaar en u zullen gegevens uit moeten wisselen om aan de hand hiervan een koopovereenkomst op te maken. Deze koopovereenkomst is bindend voor beide partijen en bepaalt ook wanneer en bij welke notaris de overdracht zal plaatsvinden.

 ASSURANTI╦N
 HYPOTHEKEN 
 MAKELAARDIJ 
 OVER ONS 
 CONTACT 
 Vink Adviesgroep
 Rederijkersplein 4
 2203 GB Noordwijk
 telefoon 071 3613810
 fax 071 3649439
De vuurtoren van Noordwijk